"La dificultat és el que més estimula l'esser humà a vèncer les seves deficiències i a superar-les"

Llibres i pagines recomanats/des

Ray Hammond: The World In 2030

Janine Benyus Biomimicry: Innovation inspired by nature

Eduard Punset: ¿Por qué somos como somos? (2008)

Eduard Punset: El alma está en el cerebro (2006)

  • Redes 34: El cerebro es una chapuza

    Posted on 12:11 a. m. by Jordi Balada and filed under | 0 Comments »

    0 comentarios: