"La dificultat és el que més estimula l'esser humà a vèncer les seves deficiències i a superar-les"

Llibres i pagines recomanats/des

Ray Hammond: The World In 2030

Janine Benyus Biomimicry: Innovation inspired by nature

Eduard Punset: ¿Por qué somos como somos? (2008)

Eduard Punset: El alma está en el cerebro (2006)

 • Introducció


  Al llarg de la nostra existència en el planeta Terra, hem hagut de millorar, actualitzar o substituir, artefactes, i en general coses, que al dia a dia se’ns feien petits o molestos per realitzar feines i funcions, portem milenis sobre aquest planeta i hem evolucionat substancialment, a partir de salts qualitatius en les nostres organitzacions socials, derivats fonamentalment de canvis en la nostra estructura tecnològica que incidien necessàriament en la nostra estructura política.

  Poc a poc, les noves tecnologies van incidint i van prenent força i forma en la nostra societat, més aviat que tard, algunes tasques seran suplides i/o modificades, “Homo Tecnològicus” un neologisme amb el que s’intenta de definir al ser humà del tercer mil·lenni, afectat i desenvolupat a partir de l’ús de les noves tecnologies, en acció directa com a instrument “revolucionari”, de igual forma com ho van ser la roda i la màquina de vapor, en el decurs del desenvolupament de les civilitzacions, però entenent que amb un alt valor simbòlic en la definició del Sapiens Sapiens, de igual manera com ho va fer al deixar de ser un caçador per convertir-se en recol·lector, una absoluta revolució social.  Si detectes qualsevol error, ja sigui en la informació, en qualsevol altre assumpte o no vols que algun contingut de la pagina hi sigui, envia’m un e- mail theblackmonday22@ hotmail.com

  Posted on 7:36 p. m. by Jordi Balada and filed under | 4 Comments »

  Els perills de la tecnologia 1/2

  L’evolució tecnològica al llarg de la nostra història s’ha produït d’una manera vertiginosa, en un període de temps molt curt s’ha aconseguit un progrés tecnològic exponencial; però els perills per a la raça humana han augmentat i canviat: mentre abans aquests provenien de la naturalesa, ara posseïm suficient tecnologia com per destruir-nos nosaltres mateixos.

  L’experimentació de l’energia nuclear com a industria armamentística és una de les pitjors amenaces per a l’espècie. Quan una bomba nuclear explota, allibera una ona expansiva amb quantitats enormes d’energia, primer les onades de calor encenen tot el que envolta al nucli en foc i dècimes de nano-segons desprès s’apaga, aquesta segona ona també allibera tant alt nivell de radiació que s’associa amb l’aire que de nou, en dècimes de nano-segons és la mateixa ona la que apaga i destrueix tot el que hi ha. Estem parlant per exemple de bombes de fissió amb urani (U) 235 i plutoni (Pu) 239, com les que es van llençar sobre d’Hiroshima i Nagasaki, al Japó durant la segona guerra mundial.

  La bomba d’hidrogen/termonuclear, va succeir a les anteriors, aquesta mescla deuteri (2H) i triti (3H) que son isòtops inestables del hidrogen per acabar formant heli (He) i com a resultat s’alliberen neutrons en una reacció en cadena.

  A partir d’aquest moment podríem citar infinitat de míssils que s’han anat succeint al llarg de la historia com el míssil balístic intercontinental, instrumental de guerra que pot volar a 20 vegades la velocitat del so, els bombarders nuclears supersònics, els vehicles de re-entrada múltiple independents, míssils de creuer etc...
  I no podem oblidar la bomba d'impuls electromagnètic o EMP, capaç d'inutilitzar tots els dispositius electrònics d'un país en minuts.
  Posted on 1:04 p. m. by Jordi Balada and filed under | 0 Comments »

  Estructura social 2/2

  Però sense dubte, el major problema del futur en l’àmbit social, serà el dels llocs laborals, la major preocupació des de que va entrar en joc la SIM, diuen que va ser Norbert Winer , als voltants dels anys 40, qui va dir que els ordenadors ens portarien a una crisi pitjor que la depressió dels anys 30, però no tothom pensa igual respecte el tema, es cert que l’avenç tecnològic podria destruir llocs laborals deixant-los obsolets, però creant-ne d’altres amb més projecció per tant simplement s’estaria produint un re-ajustament de la societat o be que, el progrés tecnològic genera riquesa, el augment de riquesa genera demanda i per tant un augment de contractació per satisfer la demanda, opinions que no ho deixaran de ser fins que no hi estem per saber com reaccionarà el mercat laboral, al meu entendre es que la innovació generarà llocs laborals, ja es veurà.


  Les feines més reiterades io repetitives desapareixeran però donaran pas a feines que requeriran més preparació com ara, la de tècnics de manteniment de robots especialitzats en feines repetitives.

  Les noves tecnologies de la informació i comunicació(TIC) possibiliten la emergència, el desenvolupament i la expansió a nivell global o local d’un nou espai social, el espai electrònic que dona pas al món digital, qui sap si la creació d’un nou món anomenat Tecnopolis o Telepolis serà el que ens espera.


  El model d’una societat del futur haurà de ser un model basat en el “no treball”, es una idea complexa però seria una adaptació a la tecnologia, es a dir, els humans dissenyem robots per a feines especifiques, els robots treballen per nosaltres i l’estat ens manté. Segurament que la pregunta que ronda pel cap es la de que farà una persona les 24 hores del dia sense treballar?
  Si detectes qualsevol error, ja sigui en la informació, en qualsevol altre assumpte o no vols que algun contingut de la pagina hi sigui, envia’m un e- mail theblackmonday22@ hotmail.com
  Posted on 12:26 p. m. by Jordi Balada and filed under | 0 Comments »