"La dificultat és el que més estimula l'esser humà a vèncer les seves deficiències i a superar-les"

Llibres i pagines recomanats/des

Ray Hammond: The World In 2030

Janine Benyus Biomimicry: Innovation inspired by nature

Eduard Punset: ¿Por qué somos como somos? (2008)

Eduard Punset: El alma está en el cerebro (2006)

 • Els canvis 1/2

  Entenent per robòtica els sistemes d'automatització avançats, la robòtica serà fundamental en el futur i probablement serà la resposta a la pregunta de: Quin serà el proper pas de la humanitat? ja que l'automatització de processos, tant sigui des d'una perspectiva simple, quotidiana o fins i tot elemental, com en el marc del alt desenvolupament industrial en totes les seves variants, serà principal i tot això, sembla que és una opinió coincident de la comunitat científica, per a la que el desenvolupament present i futur de la tecnologia és fruit de la conseqüència de les innovacions que s'aniran produint d'una manera seqüencial en els propers anys o abans de concloure la segona dècada d'aquest segle.

  Tots els canvis que es puguin produir, segons el meu entendre, podrien afectar als processos socials diversos d'una societat que amb tota probabilitat hauria esdevingut ja més complexa del que és actualment, assimilant les tecnologies desenvolupades, podrien afectar als principis de llibertat i independència de la voluntat, estaríem doncs parlant dels efectes psicològics, psicosocials i socials de la darrera revolució tecnològica.

  U.S.B(Universal Serial Bus)3.0 (a dalt) 2.0(a baix). La diferencia bàsica entre el USB 2.0 de mercat, el que podem trobar en el nostre escriptori i el 3.0, que es comercialitzarà a partir d'aquest any i 2010, es la tassa de transferència de dades que farà servir. Passarem d'una tassa estàndard de 480mbps(2.0) a 5Gbps(3.0) El cable USB 3.0 serà més doble, contindrà fibra òptica i per tant més inflexible, però disposarà de 2 línies que seran usades per corrent i 2 més per la transmissió de dades que serà bidireccional.

  -Per fer-nos una idea més esclaridora, podríem dir que:
  • USB 1.1: tardaria 9.5 hores aprox. en transferir 25Gb
  • USB 2.0:Tardaria 13.9 minuts aprox. en transferir 25Gb
  • USB 3.0: Tardaria 70 segons aprox. en transferir 25Gb


  El consum també es veurà afectat per aquest increment de les velocitats passant de 100 a 900 mil•liamperímetres encara que no serà un consum continuat. Un increment substancial que es justificarà amb la reducció del temps d'espera per recarregar qualsevol dispositiu.


  Les lents de contacte, em refereixo a les lents biòniques que van desenvolupar un grup d'investigadors de la universitat de Washington; Sempre s'havia pensat que el futur dels estudiants era el de tirar els llibres i substituir-los per ordenadors, però l'ús d'aquestes lents de contacte pot canviar aquesta versió del futur i es que la 1a aplicació del prototip a estat la de visualitzar imatges d'alta definició en una lent evidentment superposada a l'ull humà, emprant circuits, matrius de LEDS i materials inorgànics, en concret, consten de circuits fets de capes te metall de nanometres d'espessor més o menys d'una mil•lèsima de gruix d'un cabell humà i díodes emissors de llum d'un terç de mil•límetre.

  La lent, actualment només genera imatges de televisió però les seves aplicacions futures son infinites ja que al generar imatges suspeses en l'aire dona la possibilitat de conduir i veure un indicador de velocitat sobreposat, medir distancies sense fer ús de medidors, ajudar-nos a recordar una cara, obtenir alguna informació de l'estat d'una carretera, ferun zoom com si es tractes d'una càmera fotogràfica, consultar un GPS sobreposat a l'espai urbà, passant per aplicacions militars de visió nocturna etc...

  La tecnologia esta mol be, però podria ser l'inici d'una dependència tecnològica?


  Posted on 6:00 p. m. by Jordi Balada and filed under | 0 Comments »

  0 comentarios: