"La dificultat és el que més estimula l'esser humà a vèncer les seves deficiències i a superar-les"

Llibres i pagines recomanats/des

Ray Hammond: The World In 2030

Janine Benyus Biomimicry: Innovation inspired by nature

Eduard Punset: ¿Por qué somos como somos? (2008)

Eduard Punset: El alma está en el cerebro (2006)

 • La conclusió

  La historia es com un llibre que passa les pagines i que en acabar simplement torna a començar i es repeteix i continua inventant, inventa tendències, musica, perfecciona artefactes i crea facilitats per a la vida.

  En principi, al intentar analitzar els canvis tecnològics de la societat me’n vaig adonar de que, rés estava clar, res era concret, res era veritat i tot era una gran hipòtesi, només calia creure en el que es deia però tot aquest avenç tecnològic cada cop més a prop nostre arribarà a ser un dia 100% dependent? I no tan sols això sinó que tindrem una dependència tan forta a la tecnologia que ni nosaltres mateixos serem humans?

  Es un problema que crea una espècie de confrontació sense resultats, perquè qui te la raó? Qui decideix si es millor implantar un braç humà generat en un ambient artificial o implantar un braç robotic amb millors prestacions?, qui decideix si la tecnologia no va en contra de la natura? en contra de la teoria de l’evolució de Charles Darwin? Pot ser es que ens ho plantegem com un problema i no ho es... pot ser seria hora de que entre tots seguíssim la teoria de la no confrontació, donant per valides les dos tècniques, els dos procediments sense menysprear-los.

  La conclusió a la que podríem arribar, i seguint l’exemple de les paraules de Janine Benyus i de Raymound Kurzweil, es que la biotecnologia ens portarà a reproduir, com ja em estat fent fins ara, la natura; Es el cas de la industria ferroviària inspirada en els animals, com el tren bala japonès, el Maglev Transrapid xines o el TGV francès en condicions especials, capaços de viatjar a velocitats d’ entre 300 i 574 Km/h degut que imita a un mussol pel que fa als pantògrafs, aplicant-hi estires com les que te a les ales i alhora imita a un tipus d’ocell conegut com Martí pescador pel que fa a la part frontal ja que el mussol el fa silenciós i la part frontal regula les explosions supersòniques que es produeixen sobretot en la sortida de túnels pel canvi de densitats. L’altra cara de la moneda vindria a ser la d’una fulla que ja ha fet la seva funció, ha realitzat la fotosíntesi, Cau al terra i és transforma, mentre que les nostres tecnologies embruten el planeta. Per tant es molt probable que la biotecnologia continuï seguint aquests passos.

  La tecnologia avança exponencialment, volent dir que en un període molt curt de temps, la maquina haurà entrat en interacció amb l’element humà des de noves perspectives com ho demostren les investigacions en curs; Aquesta revolució silenciosa i que no planteja lluites socials en les formules en les que es van desenvolupar al segle XIX comporta però, canvis tant revolucionaris com el que va poder suposar l’ invenció de la roda, però portant a canvis transcendents en el propi esser humà, que van més enllà de la seva complexitat com a esser social i que suposaran el naixement d’una nova civilització a mig termini.

  La diferencia principal de les maquines i els humans es que les maquines no es cansen, no obliden les coses i son capaces d’adquirir i compartir el coneixement d’una manera quasi instantània, aspectes que poden no ser trobats o contraposats en els aspectes humans.
  Posted on 8:17 a. m. by Jordi Balada and filed under | 0 Comments »

  0 comentarios: