"La dificultat és el que més estimula l'esser humà a vèncer les seves deficiències i a superar-les"

Llibres i pagines recomanats/des

Ray Hammond: The World In 2030

Janine Benyus Biomimicry: Innovation inspired by nature

Eduard Punset: ¿Por qué somos como somos? (2008)

Eduard Punset: El alma está en el cerebro (2006)

 • Estructura social 1/2

  El terme robot va emergir en la novel•la “Rossum’s Universal Robots/R.U.R” de l’escriptor Chek, Karel Capek nascut a la República Cheka l’any 1890. Karel, va fer famosa la paraula robot extraient-la de Robbota que en check significa servent o treball forçat. Més tard és Isaac Asimov qui en les seves novel•les defineix les 3 lleis de la robòtica de la ciència i ficció, però es que una cosa que la historia ens ha demostrat es que la ciencia ficció precedeix a la realitat i es que, perquè no, les pel.licules futuristes que ens fan somiar en móns que son casi perfectes no es podrien fer realitat.?

  Les capacitats del SIM, sistema d'informació multimedia, seran tan importants i tan valorades que la societat es basarà en això, transferències de dades constantment mitjançant un sistema que actualment s’està incorporant; La fibra òptica, sabent que amb només dos cables de fibra òptica, actualment seriem capaços de controlar totes les trucades d’un país, només cal imaginar-nos fins on podrien arribar en un futur.
  Si detectes qualsevol error, ja sigui en la informació, en qualsevol altre assumpte o no vols que algun contingut de la pagina hi sigui, envia’m un e- mail theblackmonday22@ hotmail.com

  Posted on 2:34 p. m. by Jordi Balada and filed under | 0 Comments »

  0 comentarios: