"La dificultat és el que més estimula l'esser humà a vèncer les seves deficiències i a superar-les"

Llibres i pagines recomanats/des

Ray Hammond: The World In 2030

Janine Benyus Biomimicry: Innovation inspired by nature

Eduard Punset: ¿Por qué somos como somos? (2008)

Eduard Punset: El alma está en el cerebro (2006)

 • Biotecnologia (Relació entre el soma y red biològica)

  La termodinàmica clàssica, la teoria dels Sistemes Dinàmics no Lineals, la Teoria del Caos o la de Fractals, són teories que en realitat constitueixen teories matemàtiques, les quals tenen com apartat aplicable un seguit de fenòmens de la natura.

  La Biotecnologia, ens plantejarà múltiples camps que actualment i en anterioritat molts científics es plantejaven el fet de si era viable modificar genèticament (OMG) les coses sense saber exactament com afectaria això en la naturalesa.

  Alguns científics argumenten que igual que la revolució industrial va portar el petroli, la 3a revolució verda portarà a la domesticació de la genètica perquè, si arribem a tindre suficients coneixements de l’àcid Desoxiribonucleic, l’adenina, la guanina, la citosina i la tinina etc..Es podria arribar a crear ADNR[2] a partir de porcions diferenciades de ADN’s d’altres essers.

  La investigació genètica, podria provocar que finalment es poguessin traspassar les barreres biològiques que separen les diferents especies, mitjançant la enginyeria genètica i permetre finalment manipular l’esser humà.

  La enginyeria genètica, planteja com es podria eliminar la producció d’una toxina o simplement afegir-ne una de diferent provinent d’una altra especie, per tal d’evitar la reacció d’un verí en concret.

  Actualment hi ha molta gent que encara s’oposa a aquestes investigacions ja que aleguen que les especies que han estat modificades genèticament no han pasat la prova de la natura, l’anomenada evolució.

  Es molt possible que d’aquí a 30 anys, obtinguem recursos tecnològics suficients per crear una intel·ligència mai vista, una intel·ligència súper humana, tenint en compte que molt probablement en un futur tinguem una plena interacció de les nostres neurones biològiques amb els nanobots.
  Posted on 5:00 p. m. by Jordi Balada and filed under , | 0 Comments »

  0 comentarios: